Esimerkki kompensaatiokusetuksesta

Netissä tuli vastaan sivusto Act4Planet, joka vuokraa hiilinieluja. Halvan näköisillä sivuilla mainostetaan, miten 10 €/kk voi kompensoida päästöjä vuokraamalla hiilinielua suomalaisesta metsästä. Samalla sivustolla metsänomistajat voivat tarjota tilaansa hiilinielun vuokraukseen.

Toistaiseksi palvelussa näyttää olevan vain muutama pieni metsätila Lapualta, liekö perustajan omaa metsää. Tilojen tunnuksia ei kerrota, ja sivustolla olevat ilmakuvat on värjätty niin, ettei puusto näy — jo tämä herättää vahvoja epäilyjä, että kyseessä puhdas kusetus. Pienellä salapoliisityöllä selvisi nopeasti, että kyseessä on neljä kiinteistöä, joiden tunnukset ovat (408-404) -13-176, -12-68, 15-181 ja -13-76. Metsätilojen ilmakuvia on sen verran tullut katseltua, että näin heti kyseessä olevan puhtaasti talouskäytössä olevat metsät. Neljästä palstasta kahdella on lähes yksinomaan peltoa ja äskettäinen avohakkuu, kolmas palsta on suurimmaksi osaksi nuorta kasvatusmetsää. Neljäs palsta on rämesuota ja pieneltä osin peltoa.

Kun lukee vuokrausehdot, huomaa että kyseessä on puhdas rahastus. Metsänomistajalle ei ehtojen mukaan tule mitään rajoitteita, ja irtisanomisaika on 1 vuosi. Metsänomistaja voi siis kerätä rahaa taimikoista tai nuorista kasvatusmetsistä vaikkapa pari vuosikymmentä, ja sen jälkeen irtisanoa sopimuksen ja laittaa metsä hakkuuseen. Ilmaston kannalta tässä ei ole mitään mieltä. Nuori metsä kasvaa tekemättä mitään, ja maksamatta siitä mitään.

Tämän tyyppinen toiminta sopii MTK:n agendaan, jossa metsänomistajat halutaan esittää ilmastosankareina ja hakkuut ilmastotekona. Kumpikaan ei ole totta. Suomen metsätaloudessa ei ole ilmastoa mietetty lainkaan. Metsien puumäärän kasvu on suurimmaksi osaksi seurausta soiden ojittamisesta ja ilmaston lämpenemisestä. Metsänhoidolla on tähdätty vain puuston kuutiomäärän maksimointiin, ei metsien hiilivaraston säilyttämiseen. Nyt sitten yritetään paukutella henkseleitä ja kehua, miten metsänhoito on ilmastoteko. Oikea ilmastoteko on kuitenkin jotain muuta, kuin metsien intensiivinen talouskäyttö.

Kompensaatiota voi hyvillä perustein kritisoida, mutta vakavasti otettavat toimijat lienevät kuitenkin vilpittömiä ja pyrkivät oikeasti aitoon kompensaatioon. Act4Planet:in kaltainen yrittäjä on taas selvästi vain rahastamassa normaalilla talousmetsällä. Pysykää tällaisista kaukana.

 

Advertisement
Kategoria(t): Suomesta, Yleinen | Avainsanat: , , | 8 kommenttia

Synkkä kesä saimaannorpalle

Saimaan verkkokalastuskielto päättyi kesäkuun lopussa, ja kolmessa päivässä pyydyksiin hukkui neljä kuuttia. Viides kuutti hukkui viime viikolla. Lisäksi heinäkuun alussa löytyi jo viime vuonna kangaskatiskaan kuollut nuori norppa. Ja aivan kuin tässä ei olisi riittävästi, niin Puumalasta löytyi huonokuntoinen kuutti, joka oli vammoista päätellen ollut verkkoon sotkeutuneena. Kuutti ei välttämättä koskaan pääse takaisin Saimaaseen vaikka se täysin toipuisikin (herää kysymys, mitä eläimelle sitten tapahtuu).

Vapaa-ajan kalastus verkoilla on saimaannorpan ehkä merkittävin uhkatekijä ilmastonmuutoksen ohella. Kalastamista isolla osalla Saimaata on rajoitettu ajallisesti (verkkokalastuskielto 15.4.-30.6.), ja tietyt, norpalle vaarallisimmat pyydystyypit on kielletty kokonaan. Vuosien mittaan kieltoaluetta on laajennettu norppien levittäytyessä, viimeisimpänä Puruveden eteläosa tuli mukaan kalastuskieltoalueeseen, kun viime vuosina alueella on syntynyt muutama kuutti. Halpaa lystiä kalastuskiellot eivät valtiolle ole, vuosittain osakaskunnille maksetaan kielloista satojen tuhansien korvaukset.

Heinäkuun alussa neljän kuuttikuoleman jälkeen heräsi jälleen vahva halu saada koko Saimaa pysyvän verkkokalastuskiellon piiriin. Kansalaisaloite Saimaan verkkokalastuskiellosta sai hetkessä vaadittavat 50.000 nimeä, eli aloite päätyy eduskunnan käsiteltäväksi. Läpi aloite ei tule menemään, sillä keskustapuolue vastustaa kalastuskieltoa; se ei kuulemma ole ”hallitusohjelman mukainen”. Toistaiseksi norpalle ei ole siis luvassa suuremmin apuja ainakaan poliitikoilta, mitä nyt toiveita välttää verkkokalastusta ja lupaus työryhmän perustamisesta.

Osa paikallisista asukkaista näkee verkkokalastuksen erittäin tärkeänä pyyntimuotona, ja änkyrät vastustavat kaikkia rajoituksia kiivaasti. Verkoilla pyydettävät tärkeimmät saaliskalat ovat muikku ja kuha. Muikkua eivät yksityishenkilöt ilman verkkoja pysty juuri pyytämään. Kuhaa voisi uistella, mutta se nähdään liian vaivaloisena ja saalis epävarmana. Viranomaiset ovat vaikeassa välikädessä, ja lausunnot ovat sen mukaisia. Kuolemia voivotellaan, mutta ne nähdään jonkinlaisena välttämättömänä pahana; se käy hyvin ilmi ELY-keskuksen kalastusviranomaisen tiedotteesta.

Viisi norppaa alle kuukaudessa on iso luku, vaikka sitä yrittäisi miten selitellä. Viime vuosina pyydyksiin kuolleita norppia on löytynyt 2-7 yksilöä vuosittain, joten tänä vuonna on pelkona ennätyssaalis. Tai voi olla että heinäkuussa on vain ollut huonoa tuuria, eikä yksikään norppa enää tänä vuonna jää verkkoihin. Toki tässä on huomioitava, että verkkoihin kuolee enemmän norppia kuin tulee yleiseen tietoon. Kaikki ihmiset eivät ilmoita verkkoon jääneestä norpasta, tai norppa saattaa verkkoa nostettaessa irrota ja vajota pohjaan.

Norppakanta on jatkuvasti hiljalleen kasvanut ja sinällään kestää muutaman ylimääräisen kuoleman vuodessa. Toisaalta talvien lämpeneminen ja pesimäolosuhteiden heikkeneminen pahenee vuosi vuodelta. Voi olla, että jatkossa jokainen norppakuolema tulee välttää, jos norppa on tarkoitus Saimaalla säilyttää. Silloin se tarkoittaa myös verkkokalastuksen kieltämistä. Verkkokalastuksen puolustajat pitävät verkkokalastusta kestävänä tapana hankkia ruokaa luonnosta. Herää kysymys, miten kestävää toiminta oikeasti on, jos se uhkaa uhanalaisen eläimen olemassaoloa?

Kategoria(t): Suomesta, Yleinen | Avainsanat: , , | Kommentoi

Metsästys hävittämässä merihanhen Suomesta?

Sipilän hallitus on jo historiaa, mutta sen huonojen päätösten korjaaminen ei ole vielä kunnolla ehtinyt alkaa. Nähtävästi yksi korjattava asia on metsästyslain muutos, joka mahdollisti hanhien metsästyksen pelloilta 10.8. alkaen. Metsästyksen aikaistamista perusteltiin hanhien runsastumisella sekä niiden aiheuttamilla tuhoilla viljelyksille.

Birdlife ry:n tiedotteen mukaan merihanhien määrä on romahtamassa. Kesän laskennoissa tärkeimmiltä sulkimisalueilta on tavattu vain murto-osa aiempien vuosien hanhimäärästä. Mitä ilmeisimmin suurin syy hanhimäärän romahtamiseen on metsästys: vuonna 2017 saaliiksi saatiin 8700 merihanhea, mikä oli sekin yksi parhaimmista hanhisaaliista. Julkaisemattoman tiedon mukaan lakimuutoksen jälkeen vuonna 2018 merihanhia ammuttiin huimat 15000 lintua! Metsästyksen lisäksi ahdinkoa on pahentanut heikosti onnistunut pesintä; monet vesilinnut ovat alttiita esim. myrskyille.

On täysin selvää, ettei merihanhi kestä holtitonta metsästystä. Hanhet ovat melko hitaita lisääntymään. Vaikka hanhipari saa kerralla puolenkymmentä poikasta, tulevat ne sukukypsäksi vasta 3-vuotiaana. Suomessa pesivien merihanhien määrä on 5000-9000 paria, (eri lähteet antavat hieman eri arvioita. Kun tätä vertaa saalismäärään, huomataan että lajin metsästyspaine on melko suuri, eikä yksittäisellä linnulla ole erityisen hyvä mahdollisuus selvitä pesimäikään.

Hitaasti lisääntyvien lajien metsästystä on pakko säännellä. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa sääntelyn tai metsästyksen rajoittamisen, mutta sitä ei haluta liiemmälti käyttää. Herää väistämättä kysymys, ovatko Riistakeskuksen viranomaistehtäviä hoitavat tai maa- ja metsätalousministeriön vastaavat virkamiehet jäävejä päättämään metsästysasioista. Nimittäin veikkaan, että heistä aika moni on itsekin metsästäjä, ja on samalla päättämässä omasta ja kavereiden metsästyksestä. Jos luonnonsuojeluvirkamies osallistuisi aktiivisesti luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan, sitä ei taatusti hyväksyttäisi. Riista-asioissa suhtautuminen näyttää olevan toinen.

Vastuu kestävästä metsästyksestä jääkin usein yksittäisen metsästäjän harteille, eikä minulla ole suurta luottoa että keskivertometsästästä on sitä vastuuta kantamaan; jo sen takia, ettei yksittäisellä metsästäjällä voi olla käsitystä riistalajien yleisestä kannankehityksestä. Satapäinen hanhiparvi näyttää isolta ja metsästystä kestävältä, vaikka se todellisuudessa olisi seudun ainut parvi.

Ja luotto ei myöskään ole kovin suuri sen takia, että keskivertosuomalaisilla on erityinen luontosuhde: erityisen huono sellainen…

Kategoria(t): Suomesta, Yleinen | Avainsanat: , , | Kommentoi

Hakkuut uuteen ennätykseen, ja kestävä taso saavutettu useassa maakunnassa

Luonnonvarakeskus (LUKE) julkaisi eilen vuoden 2018 hakkuumäärät. Kuten arvata saattoi, hakkuut saavuttivat jälleen uuden ennätyksen: runkopuuta hakattiin kaikkiaan 78 miljoonaa kuutiometriä. Hakkumäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna lähes kuudella miljoonalla kuutiometrillä.

LUKE:n uutisen sävy on tietenkin positiivinen, vaikka tekstissä todetaankin, että hakkuut lähestyvät puutuotannollisesti kestävää hakkuutasoa. Lähestyvät, ja useassa maakunnassa jo ylittävätkin: maakuntien murheenkryynit Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo ylittivät jälleen kestävän hakkuutason melko reippaasti; Kaakkois-Suomessa liikkuessa tätä ei voi olla havaitsematta. Käytännössä 100 % hakkuutason saavuttivat Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pohjois-Savo, ja lisäksi yli 90 % hakkuutaso ylittyi Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa.

Hakkuutaso_2018.jpg

Teollisuuspuun hakkuut vuosina 2016-2018 ja kestävä hakkuutaso. Tiedot on koottu LUKE:n tilastotietokannasta

 

Uutinen on huono useammallakin tavalla. Ensinnäkin metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta hakkuut eivät vuosiin ole olleet kestävällä tasolla, ja lisähakkuiden myötä tilanne on vain huonontumassa. Toiseksi, kestävän tason ylittyminen tarkoittaa sitä, että metsien hiilinielu on menetetty – ja hiilinielun pieneneminen näkyy selvästi Suomen nettopäästöissä. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta hakatusta puusta tulisi valmistaa pitkäikäisiä tuotteita; kuitenkin yli puolet hakatusta puusta päätyy energian tuotantoon. Metsäteollisuuden lobbareiden väitteet, että puu korvaa mm. puuvillaa tai muovia, ovat ainakin vielä pelkkää sanahelinää.

Vuonna 2018 hakattiin noin 90 % puutuotannollisesti kestävästä hakkuutasosta. Siitä huolimatta jotkut kuvittelevat, että Suomeen on mahdollista perustaa yhä uusia sellutehtaita. Asiasta on saatu aikaan jopa pieni hallituskriisi, ainakin mediassa. Tuore ympäristöministeri Krista Mikkonen totesi – aivan oikein – etteivät kaikki suunnitellut tehtaat voi toteutua. Siitäkös moni keskustan poliitikko veti herneen nenään. Jännä juttu, sillä onhan metsäteollisuus itsekin todennut, ettei puuta riitä kaikkiin hankkeisiin. Kaikkiaan suunnittelussa tai selvityksessä on viisi uutta sellutehdasta, jotka lisäisivät puun käyttöä ainakin 15 miljoonalla kuutiolla, edes teoriassa tästä ei voi toteutua kuin puolet.

LUKE:n ennusteen mukaan hakkuiden huippu on toistaiseksi nähty, ja tänä vuonna teollisuuspuun hakkuut jäisivät 65 miljoonaan kuutiometriin. Sekin ylittää selvästi vuoden 2017 hakkuutason. Pahasti näyttää kuitenkin siltä, että nimenomaan sahatavaran kysyntä hiipuu, ei niinkään sellun. Luvattuja innovaatioita yhä odotellessa Suomen paljon kehuttu metsäteollisuus osaa näköjään tuottaa vain bulkkikamaa.

Kategoria(t): Suomesta, Yleinen | Avainsanat: , , , , , , | Yksi kommentti

Suomen nettopäästöt kasvavat kohisten

Viikolla Tilastokeskus julkaisi ennakon Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuodelta 2018. Noin vuosikymmenen kestänyt päästöjen laskeva trendi taittui muutama vuosi sitten, ja viime vuonna päästöt kasvoivat noin 2 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat 56,5 miljoonaa tonnia hiilidioksiekvivalenttina. Suomen väestö on noin 5,5 miljoonaa henkeä, joten jokaista Suomalaista kohti päästöjä syntyy noin 10 tonnia. Muutamassa vuosikymmenessä kasvihuonekaasuista pitäisi leikata henkeä kohti 70 %, joten suunta on väärä.

Tosiasiassa tilanne on vieläkin huonompi, kun mukaan lasketaan maankäyttö- ja metsäsektorin (LULUCF) muutokset. Suomen metsät ovat huomattava hiilinielu, mutta lisääntyneiden hakkuiden seurauksena hiilinielu supistui merkittävästi vuonna 2018. Kun nielu oli vielä pari vuotta sitten 20 miljoonaa tonnia, oli nielu 2018 enää 14 miljoonaa tonnia. Nielut huomioiden Suomen nettopäästöt kasvoivat viime vuonna noin viidenneksen (20,5 %), 35 miljoonasta tonnista aina 42 miljoonaan tonniin. Tämä luku kannattaa sanoa uudelleen: Suomen nettopäästöt kasvoivat viime vuonna 20,5 %.

Metsien lisähakkuut tarkoittavat hiilinielun pienentymistä, ja ilmastotavoitteiden kannalta se on iso ongelma. Julkinen keskustelu metsistä kulkee useimmiten väärillä poluilla. Metsälobbarit muistuttavat, että lisähakkuista huolimatta metsät säilyvät nieluina. Se on totta, mutta oleellista onkin se, kuinka suuri metsien nielu on; määritelmän mukaan metsä on hiilinielu, vaikka sinne jäisi vain yksi kuutio puuta enemmän kuin mikä on poistuma. Eihän tällaisessa ajattelussa ole mitään järkeä.

Kemiin suunniteltu uusi sellutehdas on saanut poliitikoilta lähes yksinomaan suitsutusta. Hallitusneuvotteluja vetävä Antti Rinnekin lupasi jo valtion rahoja Kemin tehtaan vaatimille liikenneinvestoinneille. Yllättävän vähälle huomiolle on jäänyt se tosiasia, että jos hakkuut kasvavat ja metsien hiilinielu pienenee, pitää yhteiskunnan muiden sektoreiden vähentää päästöjä entistä enemmän. On täysin mahdollista – ja itse asiassa todennäköistä – että tulevaisuudessa metsäteollisuuden (siis selluntuotannon) voitot maksetaan muun yhteiskunnan kustannuksella. Asiaa on avattu hyvässä Suomen kuvalehden artikkelissa. Ei ole lainkaan selvää, että uudet sellutehtaat ovat yhteiskunnan kokonaisedun kannalta järkeviä, vaikka ne toisivatkin muutama sata uutta työpaikkaa.

Kirjoitin jo pari vuotta sitten, että biotalouskupla on puhkeamassa. Ylimitoitetut hakkuut ovat romuttamassa Suomen ilmastotavoitteet ja samalla luonnon monimuotoisuuden. Uudet tehtaat voivat tuoda jokusen työpaikan lisää, mutta kustannukset muulle yhteiskunnalle saattavat olla miljardiluokkaa. Valitettavasti johtavat poliitikot eivät näytä vieläkään näkevän metsää puilta, enkä Rinteen hallitukselta osaa odottaa juuri mitään. Toivottavasti olen väärässä ja hallitusohjelmasta tulee ympäristön kannalta kelvollinen. Epäilen sitä vahvasti, sillä näyttää että Keskusta pääsee likipitäen sanelemaan omat tavoitteensa, eikä se tiedä ympäristön kannalta hyvää.

 


Aiempia metsäaiheisia kirjoituksia blogissa, mm.:

Bioenergia, hiilinielut ja hiilivarastot

Hakkuut kasvavat, ja kestävä hakkuutaso ylitetään monessa maakunnassa

Kategoria(t): Suomesta, Yleinen | Avainsanat: , , , , , | 2 kommenttia

Autioituvat trooppiset metsät

Trooppisten metsien biodiversiteetti on maapallon rikkainta. Samalla trooppiset metsät ovat nopeasti katoamassa. Myös jäljellä oleviin metsiin kohdistuu merkittäviä uhkatekijöitä — vaikka ne näyttäisivät olevan luonnontilassa.

Uunituoreessa tutkimuksessa selvitettiin trooppisten metsien eläinpopulaatioiden tilaa. Tulokset ovat hälyttäviä, joskaan eivät yllättäviä. Metsästys vaikuttaa olevan uhka eläinlajistolla läpi trooppisen alueen, ja valtaosassa trooppisista metsistä eläinpopulaatiot ovat taantuneet metsästyksen seurauksena. Pahin tilanne on Länsi-Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Indonesiassa yleisesti sekä Väli-Amerikassa ja Andien ympäristössä Etelä-Amerikassa.

Metsästys kohdistuu ennen kaikkea suuriin nisäkkäisiin, maassa eläviin kasvinsyöjiin ja petoeläimiin (joko suoraan tai saaliseläinten hupenemisen kautta). Mikä pahinta, metsästyksen vaikutukset ulottuvat jopa koskemattomiin metsiin ja suojelualueille; eläinpopulaatiot saattavat olla taantuneet jopa 50 % koskemattomista trooppisista metsistä, ja 20 % suojelualueista.

Asia ei varsinaisesti ole mitenkään uusi. Villilihan (bushmeat) pyynnin on pitkään tiedetty olevan merkittävä uhka eläinpopulaatioille. Jo alkuperäiskansojen harjoittama metsästys on monin paikoin autioittanut kylien ympäristöt laajoilta alueilta villieläimistä, ja ongelma on pahentunut modernien aseiden, teiden rakentamisen ja metsien pirstoutumisen seurauksena. Esim. Länsi-Afrikassa villilihan pyynti on ammattimaista toimintaa. Metsiin tunkeutuvat pyytäjät apuvat kaiken mahdollisen, mikä tulee vastaan. Toiminta on useimmissa maissa laitointa, mutta keinoja valvoa pyyntiä ei ole. Metsästys voi olla myös häikäilemätöntä rikollista toimintaa, jossa pyydetään eläimiä esim. kiinalaisen lääketieteen tarpeisiin. Ja villilihan pyynti saattaa olla äärimmäisen vaarallista myös ihmisille: esim. Länsi-Afrikan ebolaepidemia lähti 2013 mahdollisesti liikkeelle ruuaksi pyydetyistä lepakoista.

Eläinten liiallisella metsästyksellä voi olla kauaskantoiset seuraukset. Isojen eläinten ja petoeläinten pyynti muuttaa lajiston koostumusta, lisäten esim. jyrsijöiden ja muiden pienikokoisten eläinten määrää. Tämän on havaittu mm. vaikuttavan kasvillisuuden koostumukseen ja mahdollisesti jopa puulajiston muutokseen. Liiallisella metsästyksellä saattaa olla myös taloudellisia seurauksia, jos arvopuiden määrä trooppisissa metsissä vähenee. Metsät muuttuvat köyhiksi niin ihmiselle kuin muullekin eliöstölle.

Trooppisten metsien eläinpopulaatioiden tila vaikuttaisi vieläkin huonommalta, jos perspektiivinä olisi vuosituhannet. Esim. valtaosa Etelä-Amerikan isoista eläimistä hävisi sukupuuttoon jo yli 10.000 vuotta sitten; todennäköisesti megafaunan katoamista seurasi merkittävä ekosysteemin muutos, mistä ei enää ole jäljellä juurikaan merkkejä. Nyt ihminen on tekemässä samaa uudelleen, koko maailman mittakaavassa.

Äskettäinen biodiversiteettiraportti oli karua luettavaa. Lajiston hupenemisen tahti on ennakoitua nopeampaa, ja miljoona lajia on vaarassa hävitä lähivuosikymmeninä. Ilmastonmuutos pahentaa tilannetta ennestään. Työnsarka on valtava, ja vaatii toimia aina valtiotasolta yksityisiin ihmisiin.

Valitettavasti mikään raportti tuskin kääntää kehitystä. Nykymaailmassa raha ratkaisee, ja suojelutyö maksaa — vaikka epäsuorat hyödyt olisivat paljon kustannuksia suuremmat, kvartaalitaloudessa katsotaan vain lyhytnäköisesti lähitulevaisuutta. Siinä on syy miksi biodiversiteettikriisiä tai ilmastonmuutosta ei tulla ratkaisemaan nykyisten päättäjien tai talousjärjestelmän voimin.

Kategoria(t): Maailmalta, Yleinen | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Nykyajan anekauppaa kompensaation nimellä

Viimeistään ex-kansanedustaja Antero Vartian perustama säätiö Kompensäätiö on tuonut hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin yleiseen tietoisuuteen. Kompensoinnin idea on yksinkertainen: kuluttaja maksaa ylimääräisen maksua kuukausittain tai esim. lentomatkan, ostotapahtuman yms. yhteydessä. Maksu ohjataan sitten hankkeisiin, joilla sidotaan aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt pois ilmakehästä. Kompensaatiota voidaan hakea esimerkiksi metsityshankkeista, suojelualueiden perustamisesta tai uusiutuvan energian rakentamisesta.

Kompensaatioajatukseen sisältyy kuitenkin useita ongelmallisia seikkoja, joiden takia suhtaudun kompensaatioon epäillen.

1) Jotta kompensaatio olisi todellista, pitäisi hankkeen olla sellainen että se ei tapahdu ilman kompensaatiosta kerättyjä varoja. Tämä on ehkä kompensaation suurin puute: kuinka voidaan todentaa, että jokin toimi olisi jäänyt toteutumatta? Esim. uusiutuvaa energiaa rakennetaan joka puolella maailmaa. Jäisikö jokin hanke toteutumatta ilman kompensointia? Sama pätee myös metsitykseen. Onhan täysin mahdollista, että kompensoinnilla kerätyillä rahoilla toteutetaan hankkeita, jotka olisivat tapahtuneet muutenkin jonkin muun tahon (esim. valtioiden tai yritysten) toteuttamana. Tällöin kompensointi ei johda todellisiin päästövähennyksiin.

Lisäksi kompensoinnin kohteen pitäisi olla pysyvä. Metsityshankkeista ei ole hyötyä, jos metsät hakataan muutaman vuosikymmenen päästä. Tämä on mielestäni aiheellinen huoli kehitysmaissa tapahtuvissa hankkeissa. Ovatko ne pysyviä?

2) Vaikka kompensointi tapahtuisi luvatun mukaisesti, se ei ole ilmastotoimena kummoinen. Jos ilmastonmuutos halutaan rajoittaa alle 2 asteen, vaatii se merkittäviä päästövähennyksiä – eli kulutuksen vähentämistä. Kompensaatioon sisältyvä ajatus ,että elintapoja ei tarvitse muuttaa kunhan kulutuksen kompensoi pienellä maksulla, on yksinkertaisesti valheellinen. Todellisuudessa kompensaatioilla on merkitystä vain siinä tilanteessa, että päästöistä on leikattu 80-90 %. Nykyisen kaltaisia päästöjä ei ole mahdollista kompensoida.

3) Kompensaatiomahdollisuudet ovat rajalliset. Esim. metsittämistä ei voi jatkaa loputtomiin, vaan maapallolla uutta biomassaa voi kasvattaa vain rajallisen määrän. Vaikka kompensaatio toimisi kuten luvataan, sillä on mahdollista hoitaa vain pieni osa päästöistä (kuten kohdassa 2 todetaan, päästöistä on leikattava valtaosa, oli kompensaatiota tai ei).

4) Kompensaatio on liian halpaa. Vartian säätiö laskee hiilidioksiditonnin hinnaksi 20 €, joten keskiverto suomalainen kompensoisi noin 10 tonnin päästönsä 17 eurolla kuukaudessa. Tämä vastaa todennäköisesti alle prosenttia henkilön tuloista. Jos ilmastonmuutoksen torjunta olisi näin halpaa, olisivat ratkaisut helppoja.

Vertailun vuoksi: tätä kirjoittaessa EU:n päästökaupassa hiilidioksiditonnin hinta on noin 25 €, ja tätäkin hintaa on pidetään yleisesti liian alhaisena päästökaupan toimivuuden kannalta. Lisäksi Kompensäätiö ilmoittaa verkkosivuillaan, että päästöt ylikompensoidaan jopa 2-5 -kertaisesti. Vaikea nähdä miten se tapahtuu nykyisellä halvalla hinnalla. Jokin tässä yhtälössä ei täsmää.

 


 

Laskin oman kompensaatiomaksuni suuruuden säätiön nettisivuilla. Noin 5 tonnin vuosittaisilla päästöillä kompensoisin hiilijalanjälkeni 8 € kuukaudessa. Summa on todella pieni; eliniän aikana maksua kertyisi vain noin 6000 €. Kotimaassa summalla saisi noin hehtaarin eteläsuomalaista metsää suojeluun. Se ei taida ihan riittää.

Valitettavasti kompensaatio vaikuttaa olevan nykyajan anekauppaa: siinä myydään ennen kaikkea hyvää mieltä. Toivon olevani väärässä ja näillä maksuilla saavutetaan konkreettisia tuloksia, mutta se ei vaikuta uskottavalta. Esim. Twitterissä eräät talouselämän ihmiset ovat jo ehtineet iloita, miten Vartia ratkaisi ilmastonmuutoksen markkinaperuisteisesti. Valitettavasti tämä on juuri se ajatus jota pelkään: tehdään vääriä asioita, mutta kuvitellaan että vaikutus on merkittävä.

Suomessa parempi keino sitoa hiiltä on laittaa rahat metsien suojeluun jonkin säätiön kautta, tai rahoittaa vaikkapa luonnonsuojeluliiton Hiilipörssiä. Samat ongelmat liittyvät myös näihin, kotimaassa saavutetaan todistettavasti jotain konkreettista — myös luonnon monimuotoisuuden kannalta.

 

Kategoria(t): Suomesta, Yleinen | Avainsanat: , , , , , | 2 kommenttia

Biisonin kaksi pelastumista

Pohjois-Amerikan villin lännen ikoninen eläin on – hevosen lisäksi – biisoni (Bison bison). Vielä 1800-luvun alussa preerioilla vaelsi kymmeniä miljoonia biisoneita, ja preerian intiaanien koko elämä oli riippuvaista biisoneista. Yhdysvaltojen sisällissodan jälkeen alkanut muuttoliike kohti Kalliovuoria, rautateiden rakentaminen ja preerioiden asuttaminen muuttivat lopullisesti alkuperäiskansojen elämän ja hävittivät biisonit miltei sukupuuttoon; yhden arvion mukaan biisonien määrä oli vähimmillään 541 yksilöä (tosin tässä ei liene mukana Kanadan pohjoisosien eläimet). Biisoni pelastui 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosina sukupuutolta viime hetkillä alkaneen suojelutyön ansiosta – tämän tarinan tuntee moni, mutta harvempi tietää, että biisoni oli hävitä sukupuuttoon jo kerran aiemmin.

Biisoni on läheistä sukua Euraasialaiselle visentille. Molemmat lajit kehittyivät pleistoseenikauden lopulla; visentin polveutuu arovisentistä, ja biisonin alkuperä on Bison antiquus -lajissa. Biisonien, visenttien ja niiden lähilajien sukupuu on hyvin monimuotoinen, ja enemmän verkkomainen; esim. Pohjois-Amerikan biisonin lähin laji vaikuttaisi olevan jakki, ja visentin perimästä iso osa on lähtöisin alkuhärästä.

Tätä nykyä biisoni on Pohjois-Amerikan suurin maaeläin. Laji jakautuu kahteen alalajiin; lännenelokuvissa esiintyneellä tasankobiisonilla on Kanadassa elävä sukulainen, metsäbiisoni. Metsäbiisoni on alalajeista suurempi, ja iso sonni voi painaa yli tonnin, siinä missä tasankoserkut jäävät pari sataa kiloa pienemmiksi. Biisoni on roteva ja muutenkin vaikuttavan kokoinen eläin, säkäkorkeus kohoaa helposti aikuisen ihmisen mittoihin – metsäbiisonilla jopa koripalloilijan mittoihin. Eläimillä on paksu ruskea turkki, ja ne ovat hyvin sopeutuneet ääreviin olosuhteisiin ja pärjäävät myös paksussa lumessa. Biisonit ovat laumaeläimiä, jotka elävät naaraiden johtamissa laumoissa. Historiallisten kuvausten mukaan syksyisin vaeltavat laumat saattoivat olla valtavan suuria, käsittäen kymmeniä tuhansia eläimiä. Nykyisin vastaavan kokoisia biisonipopulaatioita ei ole olemassa.

Tällä hetkellä biisoneita on Pohjois-Amerikassa ainakin puoli miljoonaa. Valtaosa biisoneista on kuitenkin lihakarjaa tai yksityisomistuksessa olevia eläimiä, ja villejä yksilöitä on vain parikymmentä tuhatta (aikuisia alle 15.000). Villit biisonit ovat jakautuneet pariin kymmeneen erilliseen populaatioon, joista valtaosa löytyy Kanadasta ja Alaskasta. Lajin esiintyminen onkin voimakkaasti pirstoutunut; ennen eurooppalaisten saapumista biisonit asuttivat valtaosaa Pohjois-Amerikasta, aina Alaskasta Meksikoon ja Kalliovuorilta miltei Itärannikolle ulottuvalla alueella. Romahdus oli 1800-luvulla nopea, ja nykyisin IUCN luokittelee biisonin edelleen silmälläpidettäväksi. Biisonin täpärä pelastuminen on hienoa, mutta kymmenien miljoonien päiden supistuminen muutamaan kymmeneen laumaan on jokseenkin surullista.

1900-luvun alkuvuosien pelastuminen ei kuitenkaan ollut lajin kohdalla ensimmäinen. Biisoni oli kuolla sukupuuttoon jo pleistoseenikauden lopun sukupuuttoaallossa, missä Amerikan manner menetti valtaosan megafaunastaan. Biisonien sukupuu on sekava, mutta vaikuttaa siltä että pleistoseenikauden lopulla Pohjois-Amerikassa eli (ainakin) kaksi biisonilajia. Arovisentti saapui Pohjois-Amerikkaan reilut 200.000 vuotta sitten Aasian puolelta, ja mantereella lajista kehittyi leveäsarvinen ja isokokoinen Bison latiformis. B latiformis katosi jäätiköitymismaksimin aikaan noin 20.000-30.000 vuotta sitten. Mantereelle oli kuitenkin syntynyt pienikokoisempi Bison antiquus. Antiquus hävisi noin 10.000 vuotta sitten, mutta biisonien taru ei päättynyt siihen. B antiquusin häviämisen aikoihin fossiiliaineistoon ilmaantui ”holoseenikauden biisoni” Bison occidentalis. Tämä laji on jonkinlainen kummajainen, koska Pohjois-Amerikan lisäksi sitä väitetään tavatun Japanista. Oli miten oli, B. occidentalis on nykyisen biisonin ja B. antiquusin välimuoto; nykyisen kaltainen biisoni ilmaantui fossiiliaineistoon varmuudella vasta noin 5000 vuotta sitten.

Pohjois-Amerikan biisonipopulaatiot kokivat monta pullonkaulailmiötä pleistoseenikauden lopulla, ja kadottivat valtaosan geneettisestä muutelusta. Viimeisin pullonkaula tapahtui juuri 10.000 vuotta sitten, jolloin B. antiquus korvautui holoseenikauden biisonilla. Ajallisesti viimeisin pullonkaula osuu kohtaan, missä ilmasto muuttui nopeasti ja nykyihmisten määrä Pohjois-Amerikassa lisääntyi – ja valtaosa megafaunasta katosi. Tutkijat ovatkin spekuloineet, että ihmisten levittäytyminen ja metsästyspaine oli hävittää biisonin jo 10.000 vuotta sitten. Isokokoiset ja hitaammin lisääntyvät biisoni- ja visenttilajit hävisivät niin Euraasiasta kuin Pohjois-Amerikasta, ja ne korvautuivat pienikokoisemmilla ja nopeammin lisääntyvillä lajeilla: Euraasiassa visentti selvisi, ja Pohjois-Amerikassa viime hetkillä kehittyi nykyisen kaltainen biisoni. Jääkauden päättymisellä ja kasvillisuusvyöhykkeiden muuttumisella oli varmaan myös osuutensa asiassa, mutta sinällään biisoni menestyi valtavan hyvin holoseenikauden lämpimässä ilmastossa.

Biisoni on petkuttanut kuolemaa jo kahdesti, ja on yksi suojeluaatteen ensimmäisiä onnistumisia. Biisoni on myös esimerkki evoluutiosta ja sukupuutoista: aina sukupuutto ei tarkoita kehityslinjan katkeamista, vaan laji voi ”hävitä” sukupuuttoon kehittymällä uudeksi lajiksi. Pleistoseenikauden jättikokoiset biisonilajit elävät edelleen – ainakin jossain määrin – nykyisten biisonien ja visenttien perimässä.

Kategoria(t): Maailmalta, megafauna, Yleinen | Avainsanat: , , , , | Yksi kommentti

Hampaistaan norsu tunnetaan – Pohjois-Amerikasta löytyi uusi norsueläinlaji

Nykyisin norsuja elää vain Afrikassa ja Aasiassa, mutta vielä pleistoseenikauden lopulla norsueläimiä esiintyi kaikilla mantereilla Australiaa (ja Etelämannerta) lukuun ottamatta. Itse asiassa Amerikka oli norsujen manner, ja useita lajeja eli niin Amerikan pohjois- kuin eteläosassa. Nyt näyttää siltä, että Amerikan norsueläinten lajimäärä on kasvanut yhdellä.

Mastodontti oli Pohjois-Amerikassa elänyt nykyisten norsujen kaukainen sukulainen. Mastodontti viihtyi metsäisessä ympäristössä, kun taas mammutit elivät enemmän avoimilla alueilla. Mastodonttien jäänteitä on löytynyt paljon varsinkin Pohjois-Amerikan itäosista, mutta myös Kalliovuorten toiselta puolen, varsinkin Kalifornian alueelta. Kalifornian mastodontteja on aiemmin tutkittu melko vähän, ja niiden oletettiin olevan samaa Mammut americanum -lajia; tosin jo aiemmin oli havaittu, että Kalifornian mastodontit olivat jonkin verran itäisiä serkkujaan pienempiä. Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana uusia mastodonttien jäänteitä on löytynyt runsaasti mm. Diamond Valleyn tekojärvien alueelta, ja tutkittava aineisto on kasvanut huomattavasti.

 

Vasta nyt tutkijat perehtyivät kunnolla Kalifornian alueelta löytyneisiin mastodontin jäänteisiin. Hämmästyksekseen he joutuivat toteamaan, että kyseessä onkin eri laji kuin Pohjois-Amerikan itäosassa elänyt mastodontti. Erot eivät ole kovin suuria (mikä on lähilajeille tyypillistä), mutta kuitenkin selviä: läntisten mastodonttien poskihampaat ovat kapeammat ja hampaiden kuviointi hieman erilainen, ja eroja löytyy myös muusta luustosta.

Uuden lajin määrittäminen fossiileista on monesti yhtä paljon päätös kuin varsinainen löytö. Lähilajien erottaminen elävistäkin eläimistä voi olla haastavaa ja tulkinnanvaraista, ja huomattavasti hankalampaa se on sukupuuttoon kuolleiden lajien kanssa. Yhtä lailla kyse saattaisi olla kahdesta mastodontin alalajista. Tutkijat päätyivät kuitenkin nimeämään uuden lajin, Mammut pacificus. Päätös saattaa heijastella amerikkalaista tapaa nimetä uusia lajeja helpommin kuin esim. Euroopassa. Toisaalta tutkijat perehtyivät mastodonttien jäänteisiin perusteellisesti, ja toistaiseksi kaikki Kaliforniasta löytyneet jäänteen näyttävät kuuluneet tyynenmeren mastodontille. Voi olla, että Kalliovuoret ovat erottaneet kaksi mastodonttilajia toisistaan, sillä pacificus näyttää eläneen Kalifornian lisäksi myös ainakin Idahossa. Ajallisesti molemmat lajit elivät yhtä aikaa, sillä radiohiiliajoitusten mukaan pacificus oli pleistoseenikauden lopun eläimistöä.

Uuden lajin – varsinkin norsueläimen – löytyminen on aina merkittävä uutinen. Pleistoseenikauden eläimistöä on tutkittu valtavasti, mutta nähtävästi sieltä voi edelleen löytyä yllätyksiä. Tutkijat itsekin hämmästyivät löydöstään, eivätkä he tahtoneen uskoa tuloksiaan; heillä ei varsinaisesti ollut aikomusta etsiä uutta lajia. Mutta jos tulokset siltä näyttävät, niin pakkohan siihen on uskoa.

Toistaiseksi Mammut pacificus on suurelta osin tuntematon. Koska laji vasta löytyi nyt, ei toistaiseksi osata sanoa paljoa muuta. Oletettavasti pacificus oli itäisen serkkunsa tapaan metsissä viihtynyt norsueläin, joka hävisi pleistoseenikauden lopussa muun megafaunan tavoin. Todennäköisesti seuraavaksi tutkijat tulevat käymään läpi museoiden fossiiliaineistoja selvittääkseen kummasta lajista on todellisuudessa kyse, ja samalla lajien levinneisyysalueet tarkentuvat. Ehkä saamme myös DNA:n perusteella rakennetun sukupuun, jos vain laadukasta DNA:ta on vielä eristettävissä.

Yksi asia on kuitenkin selvä: tieto pleistoseenikauden eläimistöstä on kaikkea muuta kuin valmis. Pleistoseenikauden lopun maailma oli kiehtova, ja jokaisen uuden löydön ja uutisen jälkeen tulee jollain tavalla tyhjä olo: kaiken tämän me olemme menettäneet.

Kategoria(t): kadonnut maailma, Yleinen | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Liioittelu sopii huonosti ympäristöviestintään

Helmikuussa uutisoitiin laajalti tutkimuksesta, jonka mukaan maailman hyönteiskannat ovat rajussa laskussa. Uutisoinnissa (esim. The Guardian ja YLE) maalailtiin kuvaa, kuinka nykymenolla hyönteiset häviävät sadassa vuodessa. Otsikot olivat rajuja, ja saivat varmasti klikkauksia. Tutkimus oli kuitenkin monessa suhteessa ongelmallinen ja uutisointi puhdasta liioittelua.

Suomessa ylilyöntiin tarttui ensimmäisten joukossa Suomen luonto -lehti. Sittemmin tutkimusartikkelia ovat ruotineet myös Jyväskylän yliopiston tutkijat. Alkuperäisen tutkimuksen metodeihin ja oletuksiin liittyy merkittäviä puutteita, minkä seurauksena voimakkaat johtopäätökset eivät olleet perusteltuja. Tutkimuksen perusteella ei voi päätellä mitään sen suuntaista, että hyönteiset ovat katoamassa sadassa vuodessa. Samaa tosin sanoo jo arkijärki.

Alkuperäisen artikkelin raflaavaa uutisointia on perusteltu tavoitteella herätellä ihmisiä hyönteisten heikkoon tilaan. Hyönteiskantojen kehityksestä on hälyttäviä tutkimustuloksia eri puolilta maapalloa, ja asiaa on sivuttu parikin kertaa tässä blogissa. Artikkelin keskeistä antia oli yhteenveto hyönteiskantojen taantumista aiheuttavista tekijöistä. Hyönteisiä uhkaa ennen kaikkea elinympäristöjen muuttuminen intensiiviseksi maatalousympäristöksi, torjunta-aineet, vieraslajit ja ilmastonmuutos. Huoli hyönteisistä ja laajemmin ympäristössä tapahtuvista muutoksista on aiheellinen.

Huono tiede, liioittelu ja katastrofien maalailu on kyseenalainen keino hankkia näkyvyyttä, sillä se pahimmillaan syö tutkijoiden ja koko tutkimusalan uskottavuutta. Monet ympäristöongelmat ja biodiversiteettikato ovat tarpeeksi huolestuttavaa ilman liioittelua tai yltiöpäisiä ennustuksia, jotka eivät toteudu. Monet lobbaritahot seuraavat ympäristöaiheista uutisointia tarkasti, ja tarttuvat herkästi ylilyönteihin, käyttäen tilannetta oman etunsa ajamiseen ja tutkijoiden mustamaalaamiseen. Ympäristöongelmista on viestitettävä rehellisesti ja kiihkottomasti. Se on (toivottavasti) pitemmän päälle paras keino saada viesti perille. Vastuu tässä on myös toimittajilla. Otsikoilla klikkauksien kalastelu sopii huonosti asiapitoiseen uutisointiin.

Tieteellisen tutkimuksen pitäisi olla (ainakin teoriassa) vapaata tutkijoiden ennakko-oletuksista ja toiveista. Aina näin ei ole, mutta tieteessä on yksi hyvä ominaisuus: muut tutkijat pitävät huolta, että virheelliset väitteet ja tulokset korjautuvat. Niin kävi tässäkin tapauksessa; hyönteisten tilanne on monessa paikassa huono, mutta ei aivan niin huono kuin alun perin annettiin ymmärtää.

Kategoria(t): Yleinen | Avainsanat: , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Liioittelu sopii huonosti ympäristöviestintään